‘n KYKIE DEUR DIE BRIL VAN ONS VADER

Vandag wil ek graag ‘n paar gedagtes deel waaraan ek veral gister baie gedink het na aanleiding van ‘n WhatsApp boodskap wat reeds Saterdag gestuur is, maar wat ek eers gister gelees het. Die persoon wat dit oorspronklik gestuur het, het lesers gemaan om asseblief nie gehoor te gee aan die beroep wat op Suid-Afrikaners gedoen was om op Maandag, 30 Oktober swart te dra ter gedagtenis aan die boere wat sedert 1994 vermoor is nie. Dit sou volgens daardie persoon perfek in die duiwel se plan val omdat hierdie tydperk op ‘n okkultiese feestyd val.

Hierdie is nie ‘n produk van ‘n reeds-gevormde opinie wat ek gehad het direk nadat ek die boodskap gelees het nie, maar het ontstaan uit dinge wat ek persoonlike ervarings wat aanleiding gegee het tot die gedagtes wat by my opgekom het. Op hulle beurt het die gedage my aan sekere Skrifgedeetes my herinner wat ek dan ook gaan naslaan het om seker te maak van my feite voordat ek sommer net blindelings gevolgtrekkings maak.

Ek dink dat ons Hemelse Vader in ‘n sekere sin mense sien soos wat fisies gestremde (of blinde) mense na hulle kyk. Op universiteit het ek geleer dat ‘n mens nooit ‘n stelling moet maak as jy dit nie kan bewys nie, so kom ek vertel jou hoe ek daarby uitgekom het deur vir jou die vraag te vra wat uiteindelik gemaak het dat ek hierdie artikel skryf: wat was die heel eerste gedagte wat by jou opgekom het toe jy gitter iemand gesien het met swart klere aan? Wat dink jy as jy vandag op 31 Oktober iemand in swart geklee sien? Watter indruk skep dit by jou? Vertel dit vir jou iets omtrent die persoon se geloofsoortuigings of gebrek aan kennis, of selfs hul politieke oortuigings? Het jy gister ‘n gevoel van patriotisme beleef omdat daardie persoon daardeur sy/haar meegevoel, protes of hartseer oor die slagoffers van die miljuisende plaasmoorde sedert 1994 betoon? Het dit jou laat glo dat daardie persoon “‘n regsgesinde, wit Afrikaner” is of net heeltemal onkundig oor geestelike dinge is? Dalk was jy eerder teleurgesteld, hartseer, of self bekommerd omdat jy daarvan oortuig is dat diegene wat wel gister swart aangetrek het vir daardie rede, onwetend in die duiwel se plan ingeloop het omdat dit op ‘n okkultiese feesdag val?

My eerlike antwoord? Ek het nie gister of vandag iemand gesien wat swart aangehad het nie, alhoewel ek weet van een persoon wat dit gister gedoen het om uitdrukking te gee aan sy gevoelens oor die slagoffers van plaasmoorde. Ek het niemand met swart gesien nie, want ek kan nie … My hele lewe lank was my fisiese sig nie wat dit moet wees nie.

Daarom weet ek eerstehands dat blindes nie mense oordeel op grond van dit wat sigbaar is vir die blote oog nie, soos byvoorbeeld die kleur van die klere wat hulle aanhet of die styl waarvolgens hulle aangetrek is. Die rede hiervoor is vanselfsprekend: hulle fisiese gebrek aan sig laat dit nie toe nie. Al wat hulle kan waarneem, is mense se stemtoon wanneer hulle praat, woorde en dade, maar hulle kan nie sien hoe mense fisies lyk nie.

Mense met sig kan die dade sien en die woorde hoor wat uitgevoer of geuiter word, maar in werklikheid kan die mens nie, slegs met behulp daarvan, tot ‘n korrekte beslissing kom oor die goedheid of boosheid daarvan nie omdat hulle ten dele ken.

Daar is dus dade wat goed lyk vir mense omdat hulle slegs dit kan waarneem wat hulle fisies kan sien, terwyl Abba Vader sommige van daardie “goeie” dade skerp veroordeel en verag omdat hy, anders as die mensdom, ten volle ken en Alwetend is.

Anders as blindes sien ons Vader alles raak. Die Bybel leer ons keer op keer dat Hy elkeen se hart en gedagtes deurgrond en ken. Hy is heeltemal vertroud met jou fisiese en emosionele behoeftes, voorkoms, en kondisie. Hy weet van alle aktiwiteite, aanwinste, en verliese. Hy het elke haar wat jy in jou hele lewe verloor of bygekry het, gesien uitkom of uitval.

Jou denke, doen en late, en die motiewe agter elke klein of groot woordjie of daad, is vir Hom geen geheim nie. Ons kan mense bluf, maar ons sal ver tweede kom as ons Hom probeer bluf!

Vat nou maar die storie oor die offerandes van die arm weduwee en die Fariseers as voorbeeld. Die weduwee het net twee muntstukkies as offerande gebring terwyl die Skrifgeleerdes baie geld gebring het.

Op die oog af het dit gelyk asof die Skrifgeleerdes hulle deel doen en die weduwee nie haar kant bring nie. Jesus se dissipels en ander wat teenwoordig was het die waarde van die offerandes van die arm weduwee en die Fariseers gemeet en beoordeel volgens dit wat hulle met die blote oog kon sien en tot die verkeerde gevolgtrekkings gekom: Die Skrifgeleerdes en Fariseers beroof God nie omdat hulle hul tiendes getrou betaal. Hulle is die tipiese blymoedige gewers wanneer dit by offerandes kom. Dit is waarom dit so goed met hulle gaan en GGod hulle so ryklik seen.

Aan die ander kant gee die weduwee net twee muntstukkies. Sy betaal nie haar tiendes nie en is ook nie ‘n blymoedige gewer nie. Dit moet die rede vir haar armoede wees! Sy het haar armoede oor haarself gebring.

Jesus het egter ALLE ooglopende en nie-ooglopende faktore in ag geneem voordat Hy Sy behoorlik ingeligte inset oor die ware stand van sake gelewer het. Hy het geweet dat die weduwee arm was en in haar armoede alles gegee het wat sy gehad het terwyl die Skrifgeleerdes maar net ‘n bietjie van die baie gegee het wat hulle gehad het.

So ook het Jesus op ‘n keer, toe Hy besig was om met Sy dissippels en die skare te praat oor die dinge wat die Fariseers gedoen het wat Hom dwars in die krop gesteek het (Matt. 23), beklemtoon dat dit nie die goud van die tempel of die offergawes op die altaar is wat die grootste is nie, maar wel die tempel en die altaar wat daardie dinge heilig. Hy het die Fariseers as “blinde gidse” uitgemaak omdat hulle die Here se volk anders geleer het (Matt. 23:16-22). Nadat Hy Sy punt daaroor gemaak het, leer Hy ons dat die een wat by die hemel sweer, by God se troon sweer en by die Een wat daarop sit (vers 23).

Ek is daarvan oortuig dat die beginsel wat Paulus vir ons in Romeine 14 neerle, te doen het met die feit dat uiterlike voorkoms nie altyd dit wat in die hart aangaan reflekteer nie. Die indruk wat die mens kry deur na goeie dade, mooi woorde, en die manier waarop mense aantrek te kyk om vir hom/haarself te bewluit of daardie persoon ‘n goeie of slegte ding doen of ‘n kind van die Here is of nie, is dus nie altyd reg en waar nie.

‘n Kind van God mag nou wel mense BINNE die liggaam van Christus beoordeel op grond van seksuele of ander sondige gedrag waarvan jy weet omdat ‘n bietjie suurdeeg die hele ongesuurde brood sal bederf (sien 1 Kor. 5:1-8), maar Paulus vermaan die kerk in Romeine hoofstuk 14 om nie op mekaar neer te sien of te veroordeel op grond van onbenullighede soos dit wat ons eet of drink, die heiliging van dae en tye, of enige ander kwessie wat niks te doen het met God se koningkryk nie.

Die klem van die handel en wandel van iemand wat deur die Heilige Gees gelei word, is nie veronderstel om te val op uiterlike voorkoms opsigself nie, maar moet val op ‘n lewensstyl wat nie iemand anders wat in Christus is, laat struikel en God se werk sal vernietig ter wille van onder andere voedsel of die gedenk/heiliging van dae en weiering om dit te doen nie. God is Gees; dus val die klem van die aanbidding van en in die geestelike op geestelike dinge soos gerigtigheid, vrede, en vreugde in die Heilige gees. Ons moet dus daardie dinge najaag wat lei tot vrede en dit wat mekaar sal opbou.

As enige iemand wat in Christus is, iemand anders wat ook in Christus is, laat struikel net om ‘n punt te bewys deur dit wat ons eet of drink, of die dae wat ons heilig of nie heilig nie, wandel ons nie in liefde nie. Die wat ‘n dag gedenk of heilig, doen dit vir God en nie vir ander nie. Diegene wat weier om ‘n sekere dag te gedenk of heilig, doen dit ook vir God se onthalwe en nie vir die mens nie.

Ons lewe en sterwe tot Hom. Daarom sal elkeen van ons aan Hom verantwoording doen.

Hierdie beginsel is vir ons slegte en goeie nuus. Die slegte nuus is dat, as ‘n mens iemand op grond van sulke dinge beoordeel, jy jouself in ‘n plek of posisie stel wat jou nie toekom nie en met dinge bemoei wat nie jou besigheid is nie. Die goeie nuus, wat opmaak vir die slegte nuus, is dat, as ons aan Hom behoort, bly ons Syne, Ongeag mense se opinies en gevolgtrekkings of watter dae mense heilig of nie heilig nie, of wat hulle eet of drink of weier om te eet of drink.

As ons hierdie beginsel op die praktyk toepas, beteken dit dat, as iemand wat swart klere aantrek iemand anders wat weier om dit te doen, veroordeel, speel daardie persoon God. As iemand wat weier om swart klere aan te trek ander mense oordeel omdat hulle dit wel doen, speel so ‘n persoon ook God.

As die Heilige Gees in jou woon, behoort jy aan Hom, ongeag watter datum dit gister was, vandag is, of die volgende dag sal wees. Jy bly Sy kind, al het jy gister of vandag swart, wit, rooi, grys, bont, of watter kleur klere aangetrek op ‘n okkultiese feesdag.

As iemand dus werklik die hulp van die lewende God soek en om daardie rede gister of vandag swart aangetrek het, heilig hy/sy mos nie die dag aan Satan nie. God weet wat waar is. Jesus is die waarheid. Die Gees van Waarheid, wat groter is as hy wat in die wereld is, woon in die wat in Hom is en Hom aangeneem het, en dus die mag het om Sy kinders genoem te word.

Dit bring my terug na my stelling dat die Here en blindes tot ‘n mindere mate iets met mekaar in gemeen het as dit kom by die beoordeling en evaluering van mense. Vir blindes het die indruk wat hulle van mense het, absolutt niks te make met hul fisiese voorkoms nie. Vir ons Hemelse Vader het jou verhouding met Hom en die manier waarop Hy oor jou dink en na jou kyk, ook hoegenaamd niks te doen met jou uiterlike voorkoms nie.

Alhoewel daar ‘n aansienlike groot verskil is tussen die rede waarom Gode en blindes onderskeidelik nie op die uiterlike ingestel is nie, is die rede daarvoor steeds gekoppel aan hul onderskeie kondisies. Dit is die blindheid van blindes wat hulle in staat stel om nie op die sigbare staat te maak wanneer hulle mense beoordeel of evalueer nie. Dit is juis God se geestelike aard wat Hom in staat stel om VERBY dit wat sigbaar is, te kyk.

Omdat ek blind is maak dit nie vir my saak watter kleur mense op watter dag dra nie. Dit is die rede daarvoor wat tel en uiteindelik van geestelike waarde is.

Gesien vanuit hierdie perspektief (of deur hierdie bril), dink ek regtig dat die kleur en kondisie van jou geestelike klere baie meer vir God saakmaak as jou fisiese klere. Solank jou geestelike klere nie swart is nie, is dit nie vir Hom ‘n probleem as jy gedurende ‘n okkultiese feesgety in swart geklee is nie.

Advertisements

What It Really Means to Love and Care

Yesterday, I have seen once again how true it is that actions speak louder than words. A Facebook account which I have deactivated in May 2016 has been hacked.

I won’t deny that it was a nuisance to me to sort things out. For starters, I couldn’t log into that account. Facebook didn’t even prompt that I used the wrong username or password to log in. I was just given the option to create a new account!

Reporting that profile by myself was another issue on its own. For some reason, after tapping the report button, Facebook wouldn’t give me any instructions to follow to have the matter reported. I was simply shown the profile again.

But the beauty of it all was that there were people who didn’t unfriend me on that old, supposedly deactivated, account, and who have done absolutely everything in their power to bring to my attention that they suspect that my old account has been hacked. Some of them posted on the timeline of the profle I’ve been using ever since I deactivated the other account up until now. Some sent me a message on WhatsApp. Some called me to make sure I know about this.

Not only was this proof that there are people who know what I would and would not post; it also proved to me that there are people who care about me!

People can tell you that they love and care about you, but statements mean nothing if not substantiated by proof. The proof of people’s love and care for one another is to be found in their actions toward one another.

Many will tell you that they love and care about you, but as soon as you press on their button, they’re too busy and they’d often react by shouting at you or criticising you for not having done this or that to solve the problem with which you’re asking their help. They would only assist if they can gain something from it, including financial benefits or a better social status.

On the other hand, those who truly love and care rarely tell it to you verbally. I don’t recall any time when one of these people who helped me with this problem yesterday actually told or tried to assure me that they love and care about me. Instead, you find out how much they love and care by what they do. They come to help you without you having to tell them that you need their help, because they seem to just know when their help is needed. They don’t help you because you’re a charity case to them, or because they’ll get something out of it, such as a higher opinion of people about them. They do it because you realy matter to them and they want to help you.

They are the ones who are never too busy to hear you out. They are the ones who don’t judge plainly from what they can see on the outside.

Such are They are those who really love and care about you as a person, and if you haven’t managed to find a friend like that, keep looking. There may only be a few of them, yes, but they are there …

Thank you Lord for bringing such sincere, loving, caring, and helpful people into my life. Please help me to be a friend like that to others? Help me to influence, by means of the life I lead, those who only help for personal gain to change their ways and repent of their lack of compassion?

RIGHT THERE …

The other day, our electric kettle packed up, and because it costs more to have the element repaired or replaced than to buy a new electric kettle, we decided to purchase a new one.
Satisfied with our purchase, we left the grocery store and went home. We couldn’t wait to use our new electric kettle for the first time, so we were very excited to get home.
The first thing Des did as soon as he was in the kitchen was to open up the box which contained the kettle. But after opening it and packing ot the kettle, he found no plug for it. This infuriated him of course, because if we didn’t have the plug for it, it would be of no use to us as it can obviously not work without the plug. This also meant that we had to drive all the way back to the store to hold the staff accountable for the condition in which the item purchased was delivered to us.
It wasn’t the fact that we had to go back to the store in itself that bothered Des so much. To him, it was more about the time he’d have to waste, because he needed time to do some work which he brought home from the office and which needed to be completed before the next day.
When we got to the store, I stayed in the car, because it was near the end of the day, and I really didn’t feel like witnessing a fight, even if it was for a just cause. I don’t know if someone else can identify with this, but sometimes, I simply don’t feel like witnessing or taking part in any confrontations. This is quite contrary to the sort of personality type that’s being described as feisty, i think … But anyway, sometimes I’d rather take a backseat andleave others who have the strength to fight to do the fighting (despite having been described as confrontational in the past).
So he told the staff and the security that he got the kettle without the plug, upon which they informed him that the plug was inside the ketle. They also told him that he is not the first client to return to them with such a complaint, but that they unfortunately had to place the plugs inside the new kettles, because some people steal it out of the box and then they leave the kettle behind.
When we got home, we immediately had coffee made with boiled water from our new kettle. as we were waiting for the water to boil, we noticed that the light the kettle gives when it is switched on is blue. It’s the first time we own and saw a kettle that shines a blue light, and all of us think it’s pretty cool that the colour is blue for a change instead of the usual colours red or yellow.
The blue light makes Des and our son think of police vehicle lights, while it somehow reminds me of the blue star featured in Narnia III.
Des was still angry, but not at the staff this time. No, he was mad at himself, because he wasted time going to the store while the plug has been there all along and right in front of him … I comforted him though, reminding him that did so because he didn’t know where to look for it.
But don’t all of us do something like that some time in our life? I’m not necessarily talking about not looking in all the right places for physical stuff only; I’m talking about looking for answers to questions we have as well.
We all know that we can find many answers to questions we may have on Google, and we also know that not all questions can be googled, such as why life is so blooming unfair sometimes, or why some people just love to knowingly cause hurt and affliction to others, and so on and so forth.
Sometimes, the answer to a particular question or a particular something we’re looking for is right in front of us. The only thing standing between us and the answer or thing we want and discovering its good characteristics for which we didn’t necessarily bargain is our ignorance: we don’t know where (or sometimes even how) to look for it. Sometimes, all we have to do to save ourselves the trouble of looking for it in a place far away is to look right in front of us …  Many times, the answer is just … right there …

MOTHERLY IMPATIENCE

Today is the last day of the second school term in South Africa. Usually, when the schools close for the school holidays, we go to my mother’s on the last day of the week to fetch our daughter, but this won’t be happening this weekend due to my husband’s obligations and duties at work. He will be working this weekend, including tomorrow, so there goes our plans to have her with us for the entire school holiday! L

Seeing that I have no work to do for any clients from home, entertaining her and spending some quality time with her during the day while my husband is working and her little brother is attending preschool wouldn’t have been a problem for me at all! I was really looking forward to doing exactly that for the entire school holiday, and it’s really not as if we don’t need some mother-daughter time together!

Not only do I feel disappointed; I’m also impatient to see her, because I really miss her! This only builds upon my impatience.

On top of that, my little brother is turning eighteen tomorrow, so we won’t be able to celebrate his special day with him. True, at that age, teens want their friends around, but it would’ve been so nice to see him face to face and wish him a happy birthday where he is able to physically see me and return my hugs.

I guess I just have to get over it, hey? Because it won’t help me to complain about it. I think you can understand my frustration, disappointment, and motherly impatience though …

TIRED OF CHANGE!!!

I never thought I’d ever say this, but I’m actually at a point in my life where I can say with all honesty and sincerity and without being ungrateful for what I have that I’m tired of change! Three years ago, I wouldn’t have said something like this, because I didn’t think it was possible to develop an aversion to change, but after having gone through so many transitions during the past two years, my prayers and wishes went from praying and hoping for a change to praying and wishing for stability, because change and instability have come to be synonymous terms to me, although I’m aware that they are not one and the same thing technically speaking.

During the course of last week, my husband was offered employment by a private security company that provides security and protection services to its clients. It doesn’t compete with the business of his current employer, which is into the business of security solutions. Security solutions and services is not one and the same thing. Security solutions deal with the installation of cameras, alarms, and tracking devices, while security services involve the protection of people and their property.

After thinking about it a lot and having considered many factors which I will not mention here as that can come down to the violation of the confidentiality clause which my husband has signed with his current employer, my husband decided to accept the offer, and yesterday he handed in his resignation letter.

This means that we have to look for other accommodation during the days and weeks to follow, and to me, that’s a tedious job! However, it’s not half as bad as having to move!

Although moving is tiring, that’s not the only thing about it that concerns me. Besides us having to adapt to our new environment and my husband’s new working hours, we also have children who will be affected ONCE AGAIN by this transition. The eldest, who is eight years old, is currently staying with my parents due to the transport issues we had when she went to grade 1 last year, and we don’t want to disrupt her by having her move in with us while we’re still in the process of getting on our feet and stabilizing, so she won’t be affected as badly as her brother. He’s four now and has just settled into a great English preschool here in Fourways. Now we have to find him a pre-school to which he can go so that he will be properly stimulated during the day, which means that we’ll have to keep asking and looking around as we don’t know the vicinity where my husband will be working, and thus, we don’t know of a good preschool to which we can send him which will be close to the place to which we will be moving so he can settle in as soon as possible after our move to the new home. Of course, there is also the transportation to and from his preschool which is a matter of grave concern to me. I can’t have him transported by uber every day, so I hope to God someone can help me find transport facilities appropriate for the transportation of your child.

I know that we have to find a place to rent first before worrying about my son’s future preschool and his transportation to and from the preschool, but these thoughts worry me nevertheless. What frustrates me even more is that I’m not sure where to start asking for help, so I feel powerless to do anything about this. I’m not saying that there’s no hope though. I’m just saying that not knowing where to start makes me feel powerless.

I guess all of this means that it’s off to yet another freaking change in our lives for us! I’m not mad at my husband for taking the offer though. I’m really just sick of not knowing more or less what the near future holds for us. I know that none of us can say for sure what tomorrow holds or if we’ll live to see the next day, but from experience, I’ve learnt that it helps a lot to know that at least someone in the family has a stable and steady job and that there are little prospects of future financial difficulty which might require restructuring and retrenchments. It really does make a difference, because it gives you and your children a stable platform to function and develop.

RESTRICTIONS ON THE FREEDOM TO HUG

This article first appeared here: http://jasmijn31.thoughts.com/posts/the-freedom-to-hug and was amended.

 

Ok! Ok! I admit without any sense of shame, remorse or guilt that I AM A HUGGER! I love handing out hugs, and on days like today, I wish the people I want to give a hug were large and soft teddies, because teddies have no hang-ups receiving a hug from anyone, and because it feels so good to hold one! They always feel so soft, and yes, I also admit that holding one does make me feel like I’m being comforted. It’s not that I would actually look for a teddy in my daughter’s room to hug it for the sake of finding comfort when she’s not there or when I’m alone at home. However, I found myself feeling that way when I do hold a large teddy in my arms, although I realize that a teddy really is supposed to be just a thing – a toy meant for kids or a decoration in a child’s room, and not a pacifier for an adult. It’d be interesting to hear the opinion of an expert in psychology about this, but anyway, the point I’m trying to get across is that the freedom to hug anyone whenever and wherever I wanted to would’ve made it so much easier for me to express myself.

 

So what is it that stops huggers like myself from just going to someone and giving him/her a hug whenever we feel like it? Actually, there is more than just one restriction on this freedom, and I will list some of them below:

 

  1. Respect For the Person

 

I’ve heard from many people that they don’t like to be hugged. Various reasons may exist for this refusal, for example, some people have a phobia for germs, so they don’t like being hugged by somebody for fear that they’d accumulate a cold, flu, pneumonia, or some other disease, because they don’t know with whom the person associated themselves earlier that day.

 

There are people who just don’t like physical contact at all, so they don’t give out hugs, neither do they like to receive them.

 

I also know a minister who wouldn’t let any female member of his congregation hug him, and the reason he’s given will be discussed later in this article. However, although I think this is a bit far-fetched, I respect his view, and so should anyone who is a hugger, because you simply can and should not make another person feel forced or obliged to receive your hug when there’s a possibility that the person doesn’t like to be hugged! The reason is that you’re actually invading the private and personal space of someone else, and if you know he/she doesn’t like to be hugged but you embrace him/her just to prove a point, it proves that you have no respect or regard for another person’s feelings, views or personal preferences. Shame on you!

 

  1. Hugs Can Solicit Actions Harmful to Existing Relationships

 

Hugs can give rise to feelings such as physical attraction and may even solicit sexual thoughts and desires, which is not a bad thing in itself if the two persons engaging in the hug are both free or in a serious relationship with each other, but which is indeed a bad thing if it happens between two persons who are in a committed relationship with someone else.

 

Now, we all know how many ministers have fallen just by engaging in extra-marital affairs, and this was also the reason given by the minister to which I referred in the previous paragraph for his policy not to hug any female member of his congregation.

 

My opinion on the matter is that not all hugs between two people ALWAYS solicit sexual thoughts and/or desires. Many times, a hug stems from a person’s spontaneous reaction which does not necessarily have something to do with physical attraction. It can, for example, not be said that someone who is glad to see a friend or a minister whom she hasn’t seen in quite a while feels sexually attracted to him or that he’ll feel sexually attracted to her if she literally leaps towards him with her arms wide open and embraces him. She may do it simply because she’s glad to see him. In my humble opinion, which I don’t intend to force down anyone else’s throat, it’s quite an absurd and gross generalisation to say that all hugs by members of the opposite sex will or does solicit sexual desires! However, by saying this, I’m not denying the fact that it has happened in the past that a hug led to other things which had a drastic and harmful effect on people’s personal lives and/or careers due to the violation and even the termination of marriages and other relationships.

 

  1. The Sick World We Live in

 

We all know that this world is filled with sick people who can appear to give an innocent hug to someone else, but who have hidden agendas because of the depravity of their minds. I classify child rapists and -molesters in this category!

 

Due to these incidents, schools often implement a no-touching policy between teachers and children. It’s actually sad that children’s need to be touched (hugged) have to make room for no-touching policies due to the existence of sick people! Isn’t it? However, I understand the ratio behind it.

 

  1. Fear of Rejection

 

Many people who like to hug others often don’t do so because they fear being rejected by a prospective recipient. Very often, this fear of rejection is the end result of instances of rejection in the past.

 

  1. Environmental Circumstances

 

Many times, people don’t want to hug other people as an expression of love or comfort simply because it’s too hot.

 

  1. Self-awareness

 

I’m sure that everyone who smells like sweat during a very hot summer day or after long hours of work in the sun can feel very self-conscious about the way he/she feels and smells, so he/she frankly tells you, “I’m not going to hug you because I’m sweaty and dirty.” To me, it’s not nice hugging a person who’s all sticky because of sweat anyway, so I appreciate it if another hugger tells me this.

 

In conclusion, I have to add that, due to following these restrictions, I found myself feeling stupid on more than one occasion, because I don’t know exactly how to handle it when I find myself in a situation where I know that someone needs to be comforted and/or consoled, but I cannot express my empathy or love with a hug! Nevertheless, I remain with the person to let him/her know that I’m there, because sometimes just being there for someone can mean so much more than the speaking of many words.

 

I have drawn the conclusion that a hug is a comforting tool which should always be used with absolute caution and wisdom.